Firma Diprocon sp. z o.o. oferuje podmiotom gospodarczym usługę w postaci zagospodarowania używanego sprzętu komputerowego.

Potężny postęp który każdego dnia dokonuje się w technologii informatycznej wymaga systematycznej modernizacji a w większości przypadków wymiany na nowy. Stary sprzęt, wciąż sprawny, którego konfiguracja nie pozwala jednak na spełnienie wymagań w firmie, czyli nie pozwala na komfortową pracę odkładamy „na razie” tam gdzie jest miejsce. Nikomu nie trzeba tłumaczyć ale pozwolimy sobie przypomnieć że zalegający w piwnicy czy w kącie magazynu firmy nieużywany już sprzęt komputerowy codziennie traci na wartości i zabiera cenną przestrzeń. Można próbować go wyrzucić ale po pierwsze nie pozwalają na to przepisy, zwłaszcza ust. o zużytym sprzęcie elektronicznym a po drugie szkoda wyrzucać tak wartościowe rzeczy (na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 roku (Dz. U. 01.62.628 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 roku (Dz.U.05.180.1495) wszystkie przedsiębiorstwa mają obowiązek zdawania zużytego sprzętu elektronicznego odpowiednim firmom – muszą go albo odsprzedać albo oddać do utylizacji.

I tu pojawia się nasza propozycja: odkupimy i zagospodarujemy Państwa nieużywany już sprzęt i w ten sposób zdejmiemy problem z głowy.

Sprzęt można podzielić na dwie grupy:

  • sprzęt kompletny i sprawny chętnie odkupimy (wymogiem jest faktura VAT),
  • sprzęt niesprawny, przestarzały i trwale uszkodzony oddamy do utylizacji.

Jako jeden z liderów rynku poleasingowego i używanego sprzętu komputerowego gwarantujemy stawki rynkowe z zaznaczeniem że jesteśmy w stanie odebrać każdą ilość sprzętu. Oczywiście im więcej tym lepiej ale również posiadacz kilku komputerów może liczyć na nasze pełne zainteresowanie.

Informacja

Podkreślamy, iż skupujemy sprzęt jedynie od podmiotów gospodarczych. W chwili obecnej nie skupujemy od osób prywatnych.

Potrzebujesz więcej informacji - skontaktuj się z nami:
tel: +48 22 424 33 88
tel: +48 505 225 894 Proponowana przez nas procedura odkupu wygląda następująco:

  • Prosimy o przesłanie w dogodnej formie (z racji wygody i czasu preferujemy e-mail na adres wykup.it@diprocon.pl ) listy sprzętu z jak najlepszym opisem, tzn np.: model, konfiguracja, software, licencje, stan wizualny i techniczny.
  • Bezzwłocznie dokonujemy wyceny opartej na przesłanych nam materiałach i przesyłamy ją do akceptacji.
  • Po zaaprobowaniu naszej wstępnej wyceny ustalamy termin i sposób odbioru. Można sprzęt dostarczyć do nas we własnym zakresie, możemy zorganizować transport, to kwestia indywidualnych ustaleń.
  • Nasz dział techniczny dokonuje audytu sprzętu, głównie pod kątem zgodności z przesłanymi wcześniej listami.
  • Ostateczną wycenę wraz z listą która powstanie po audycie przesyłamy do akceptacji.
  • Po osiągnięciu porozumienia – płacimy.